Bescherming van de biodiversiteit

De "Vergroening" van de groene wijken / straten


Volgend op de talrijke verzoeken van burgers werd er door de gemeenteraad van 28 januari een reglement voor klimplanten op de gevel (er werd tevens een lijst van klimplanten vastgesteld), de adopties van boomvoeten en de plaatsing van bakken langs de weg aangenomen.
Volgend op het project van de ecologische corridor werd er overigens een brochure uitgegeven met opsomming van de verschillende burgeracties die ondernomen kunnen worden ten gunste van de biodiversiteit.

Het ecologische beheer van de groene ruimten

Sinds een aantal jaren onderhoudt de gemeente haar groene ruimten zonder pesticiden dankzij het gedifferentieerde beheer.
Gedifferentieerd beheer is een manier om elke groene ruimte te beheren volgens haar specifieke eigenschappen en sociale functie. Zo hebben we niet overal een kortgemaaide Engelse gazon nodig. Sommige plaatsen (zoals bijvoorbeeld rondom de vijvers van de Bempt) kunnen 2 of 3 keer per jaar gemaaid worden. Gezien de nodige eerbied die noodzakelijk is rond het monument der doden op de Omer Denissquare zullen we echter de grasperken om de 10 dagen blijven maaien en de bloemenversieringen met zorg onderhouden.
Gedifferentieerd beheer is ook het gebruik van fytosanitaire producten bannen waardoor er meer respect is voor het leefmilieu en dus ook voor de mensen.
Reeds sinds enkele jaren worden er zo geen pesticiden meer gebruikt aan de boomvoeten; de burgers moeten uiteraard instemmen met het in het wilde weg groeiende onkruid aangezien er geen chemische producten meer gebruikt worden die vaak de dood van de boom tot gevolg hebben.

dudenpark

 
Zwerfkatten

Katten horen bij de meest geliefde huisdieren van de Belgen. Ze lopen helaas ook een groot risico om gedumpt te worden. Met 2 drachten van (ongeveer) 6 kittens per jaar groeit de kattenbevolking zeer snel en dit veroorzaakt allerlei overlast.
Het is moeilijk om deze problematiek te vermijden maar het is wel degelijk mogelijk om ze in goede banen te leiden en te beheren.
Daartoe heeft de gemeente Vorst ondermeer een nieuw reglement ingevoerd dat het voederen van zwerfkatten omkadert (gestemd in januari 2016 door de Gemeenteraad).
Bewoners die dat wensen, kunnen een voederkaart krijgen indien zij een charter voor de eerbiediging van de openbare netheid naleven. Ze kunnen dan deze dieren voederen zonder een boete te riskeren.
Het is de bedoeling personen die dit nu al doen te begeleiden, om de problemen met openbare netheid te beperken die dit voederen met zich meebrengt, maar ook om de kattenbevolking op ons grondgebied efficiënter te beheersen.
Wie het gewoon is om zwerfkatten eten te geven, kan immers gemakkelijk nieuwkomers opmerken en het gemeentebestuur van hun komst op de hoogte brengen.
Met behulp van een kooi met valluik kan iemand anders, die handig is in het vangen van wilde katten, de kat in kwestie komen vangen. Deze zal vervolgens gesteriliseerd worden en opnieuw vrijgelaten (indien hij te wild is om door mensen 'geadopteerd' te worden).
Zodoende zal de zwerfkattenbevolking beheerst worden en zal er een zelfregulerend mechanisme in werking treden (de aanwezigheid van één groep zwerfkatten verhindert de vestiging van een andere). Hen proberen uit te roeien is zinloos: het gebied zou snel worden ingenomen door een nieuwe groep ... niet gesteriliseerde katten.
De gemeente werkt momenteel met een netwerk van zeer actieve vrijwilligers; voeders, vangers, bouwers van schuilplaatsen (Kat’Abdij, een kattendorp in de Abdij van Vorst).
De gemeente krijgt steun van de vzw Cat Rescue.
Kom gerust ons netwerk van vrijwilligers vervoegen.

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Jeugdpermanentie 06-07-2022 14:00 - 18:00 — abdij van Vorst - recht over zomerbar Buvette ABY
Permanenties “Wiels in de bloemetjes” in de Drukkerijtuin: 06-07-2022 16:00 - 18:00 — Drukkerij - Drukkerijstraat 5
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Aankomende agenda-items...