Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Datum van de overlegcommissie Advies (pdf)
Op 24/01/2023

SV28053 -  Jupiterlaan 201

SV28079 - Zamanlaan 79

SV28103 - Boergondiëstraat 88

SV28180 - Decosterstraat 53

Op 10/01/2023

SV28129 - Albertlaan 19

SV28159 - Pieterstraat 5

SV28190 - Neerstalsesteenweg 26 - 26A

SV28197 - Berkendaelstraat 16

SV28207 - Genuastraat

Op 20/12/2022

SV27839 - Koningslaan 177

SV28087 - Sint-Denijsstraat 297

SV28117 - Halvemoonstraat 35

SV28151 - Jean Baptiste Vanpéstraat 62

SV28196 - Maarschalk Joffrelaan 121

SV28199 - Albertlaan 115

SV28202 - Alsembergessteenweg 167

Op 6/12/2022

SV28083 - Montenegrostraat 160

SV28093 - Alsembergesteenweg 358

SV28117 - Halvemaanstraat 35

SV28125 - Parklaan 117

SV28142 - Brits Tweedelegerlaan 201

SV28188 - Toegangsweg 36

 

Afdrukken