Belg worden

Dienst bugerlijke stand

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

E-mailadres: burgstand@vorst.brussels

Tel: 02 370 22 52


Om de Belgische nationaliteit te verwerven moet u zich met uw identiteitskaart aanmelden aan het kantoor Nationaliteiten. De procedure verschilt naargelang van uw persoonlijke situatie.

Gelieve een afspraak te maken voor elke aanvraag betreffende de Belgische nationaliteit.

Hoe kan u een afspraak maken?

Via het platform Irisbox


Op de dag van uw afspraak, dient u zich minstens 5 minuten voor het tijdstip van uw afspraak aan te melden bij het onthaal van het gebouw, met de bevestigingsmail (in afgedrukte versie of op uw smartphone). Het gemeentepersoneel zal u aangeven naar welk loket u zich mag begeven.

Bij laattijdige aankomst verliest u uw beurt en moet u opnieuw een andere afspraak maken.

Indien u verhinderd bent, gelieve te telefoneren naar de dienst Burgerlijke Stand om uw afspraak te annuleren.


Het Wetboek van de Belgische nationaliteit voorziet twee manieren om de Belgische nationaliteit te verwerven:
 1. De toekenning
 2. De verkrijging
 
De toekenning voor minderjarige kinderen
 • Voor kinderen jonger dan 5 jaar geboren in het buitenland van een Belgische ouder die zelf in het buitenland geboren is
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar geboren in België van ouders die beiden sinds meer dan 10 jaar in België verblijven

 

De verkrijging door verklaring

 

Basisvoorwaarden:

 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben,
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister,
 • Sinds minstens 5 jaar ononderbroken in België verblijven,
 • Het bewijs leveren van de kennis van één van de drie landstalen,
 • Het bewijs leveren van uw maatschappelijke integratie en van uw economische participatie.

 

De verkrijging door naturalisatie


Basisvoorwaarden:

 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben,
 • Wettelijk verblijven in België,
 • Buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak.
 
Procedure
 • Stap 1: Maak een afspraak om alle nuttig inlichtingen en de lijst van de benodigde documenten te bekomen om uw dossier voor aanvraag van de Belgische nationaliteit te openen.
 • Stap 2: Kom het geheel van de gevraagde documenten op afspraak afgeven in twee afzonderlijke exemplaren (enerzijds de originele documenten, anderzijds losse kopieën (zonder nietjes) en geen verso). Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen zal uw dossier intern geanalyseerd worden door ons team dat u zal contacteren voor stap 3.
 • Stap 3: Afgeven van aanvullende stukken die eventueel gevraagd worden door de procureur des Konings van Brussel en ondertekenen uw aanvraag.

 

Kostprijs van de procedure

De aanvraag voor verkrijging of toekenning is onderworpen aan een gemeentebelasting van 65€.

Voor de dossiers van verkrijging bestaat er een federale belasting (een registratierecht) van 150€.

- Meld u aan
- Klik op ‘Mijn betalingen: Mijn schuld betalen’ > ‘Een nationaliteitsaanvraag betalen’
- Doorloop alle stappen en verricht de betaling

(Om u te helpen bij de procedure, kan u dit document raadplegen)

Binnen de 24 uur na de betaling is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat met een digitale handtekening van de FOD Financiën (eSEAL). Het betalingsbewijs bevindt zich in “Mijn documenten” van MyMinfin.

Deze betalingswijze is gebruiksvriendelijk en waarborgt een beveiligde betaling.

 

 • De registratierecht moet worden gestort op de rekening van de FOD Financiën:

IBAN: BE61 6792 0031 6417
BIC: PCHQBEBBXXX

Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1
Kruidtuinlaan, 50 bus 3953
Tel.: 0257/257.57 (call center)
0257/742.00 (van 9u tot 12u)

Gelieve de volgende mededeling te vermelden op uw stortingsbiljet:
"Verandering van nationaliteit + uw rijksregisternummer"


Meer info: Een nationaliteitsaanvraag betalen

Afdrukken