Huisvesting

Schepen: Mevr. Maud De Ridder

mderidder@forest.brussels

Huisvesting Informatieloket (HIL)

Brusselsesteenweeg 112 - 1190 Brussel
Tel: 02 378 44 28
hil@vorst.brussels

 

Het Huisvesting Informatieloket zal van 16 augustus tot en met 26 augustus voor het publiek gesloten zijn.

 

Telefonische meldpunten
 • Maandag: van 9u tot 12u
 • Dinsdag: van 9u tot 12u
 • Donderdag: van 13u tot 16u
 • Vrijdag: van 9u tot 12u

Om de veiligheidsmaatregelen van social distancing te verzekeren en voor uw eigen veileigheid, is de toegang tot de loketten enkel mogelijk op afspraak.

Afspraken kunnen 's ochtends telefonisch gemaakt worden op 02 378 44 28 op de volgende tijdstippen:

 • Maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur,
 • en ook op donderdag van 13 tot 16 uur.

 

Het Huisvesting Informatieloket is een begeleidings- en adviesdienst voor de inwoners van Vorst bij het zoeken naar woningen en bij huisvestingsproblemen via:

 • De huisvestingstafel: raadpleging van advertenties uit de private sector met begeleiding door maatschappelijk assistenten
 • Openbare schrijver: hulp bij het opstellen van brieven voor huurders en eigenaars
 • Inschrijving voor gemeentewoningen: afdrukken en ontvangst van het inschrijvingsformulier voor gemeentewoningen
 • Gewestelijke toelagen voor huurders: hulp bij het aanleggen van dossiers voor de aanvraag van een herhuisvestingstoelage of solidariteitstoelage.
   

Om u te helpen bij uw verschillende benaderingen, zijn hier enkele antwoorden op veelgestelde vragen:

 

Dienst huisvesting van het OCMW van Vorst

Jean Baptiste Vanpéstraat, 50
1190 Brussel
Tel: 02 333 03 70
 

Opdrachten:

 • Begeleiding van de Vorstenaren inzake risico op huisuitzetting of huurachterstand
 • Informatie aan de Vorstse inwoners over het overheidsbeleid inzake hulp bij huisvesting
 • Deelname aan de discussies van het OCMW betreffende de strategieën van hulp inzake samenwerking met de eigenaars, of de alternatieve vormen van huisvesting.

 

Buurthuis Sint-Antonius vzw
de Fierlantstraat 2 -1190 Brussel

Contactgegevens: De heer Dieudonné KANDE
Tel: 02 534 20 40 of 0486 318 109,
Website: www.MSQA.be
Facebookpagina: www.facebook.com/mqsa1190
 

Opdrachten:

 • Informatie, advies en oriëntatie over de rechten en plichten van huurders en eigenaars (inlichtingen over de Brusselse Huisvestingscode, inlichtingen over de Sociale Verhuurkantoren of SVK’s)
 • Hulp bij het opstellen en begrijpen van administratieve brieven in verband met huisvesting (formulieren, huurovereenkomsten, huurwaarborg, opzegging enz.)
 • Bemiddeling bij conflicten tussen huurder en verhuurder
 • Huisvestingstafel: raadplegen van huuradvertenties van de privésector


Het Buurthuis Sint-Antonius stelt zijn expertise ter beschikking van de huurders die dat vragen, tijdens bezoeken aan hun woning, in het kader van de strijd tegen onbewoonbaarheid. Deze aanpak stelt huurders van een onbewoonbare woning in staat een herhuisvestingstoelage aan te vragen.

Openingsuren:

 • Maandag: huisvestingspermanentie 10u00- 13u00 / zoeken naar een privéwoning 14u00-17u00
 • Dinsdag: huisvestingspermanentie 10u-13u00 / 14u00-17u00
 • Woensdag: zoeken naar een privéwoning 10u00-13u00 / hulp bij het opstellen van brieven/invullen van formulieren 14u00-17u00
 • Donderdag: huisvestingspermanentie op afspraak 9u-15u
 • Vrijdag: huisvestingspermanentie op afspraak 10u-16u
   
 
De Huisvestingspool van het BHSA biedt het volgende aan:
 • Een huisvestingstafel
 • Bemiddeling tussen eigenaar en huurder
 • Juridisch advies 


Heeft u administratieve moeilijkheden of juridische vragen? De sociojuridische dienst steunt u bij uw moeilijkheden:

 • Juridische brieven helpen begrijpen en opstellen
 • Inlichtingen over rechten en plichten bij uiteengaan of scheiding


De sociojuridische pool is enkel bereikbaar op afspraak, zodat wie juridische bijstand vraagt in de beste omstandigheden kan worden ontvangen.

Contactpersoon: Mevr. Soumia BSILAT
Tel: 02 534 20 40
E-mail: service_juridique.mqsa@yahoo.fr
Openingsuren van de permanentie:
dinsdag en woensdag tussen 13u en 17u, op afspraak

 

Voor meer inlichtingen:
 • Huisvesting in het Brusselse Gewest: webportaal waar alle informatie over huisvesting in het Brusselse gewest gegroepeerd wordt.
Afdrukken