Vegetalab

Een kweektuinproject voor burgers in het Bemptpark!

Het vegetalab, wat is dat?

Dat is een burgerkweektuin die ingericht werd in het Bemptpark, met de volgende doelstellingen:

  • lokaal en op kleine schaal inheemse (en wilde) planten kweken;
  • een ontmoetingsplaats zijn voor de actoren van de vergroening (deskundigen, burgers, studenten, verenigingen,…);
  • een plek zijn waar men onderzoek kan doen en kan leren.
  • een plek zijn voor uitwisseling van kennis en goede praktijken;
  • de burgers begeleiden bij hun pogingen tot vergroening van hun straat, wijk, gemeente.

 

Het Vegetalab, voor wie is dat bedoeld?

Voor alle Vorstenaren die hun straten groener willen maken en die:

  • een aanvraag hebben ingediend om een boomspiegel of een plantenbak op de openbare weg te adopteren;
  • zich ertoe verbinden deel te nemen aan ons onderzoeksproject door ons op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun planten (via mail, Facebook of Instagram).

Adres: 
Bemptpark, achter de boerderij van Le Cairn.
Ingang via Neerstalsesteenweg 323, 1190 Vorst

Download het plannetje om er te geraken.

Het project PETAL

Het vegetalab werd gecreëerd in het kader van het project PETAL (Plants for Environmental Transition and Life) voor een veerkrachtige vergroening van de stad die in het kader van de oproep "Co-create” gefinancierd wordt door Innoviris.

PETAL streeft ernaar collectief te experimenteren met de mogelijkheden om de aanwezigheid van groen in de straten in te richten en te beheren en tegemoet te komen aan de behoeften van de actoren, waarbij plaats vrij wordt gemaakt voor de natuur.

Door alle actoren die rechtstreeks betrokken zijn bij deze thematiek te laten meewerken en door hun respectievelijke expertise te valoriseren, tracht dit project van onderzoek-participatieve actie een gekruist en evolutief leerproces op te bouwen en te ontwikkelen.

Het project PETAL wordt gezamenlijk gedragen door Apis Bruoc Sella, de “Ferme Nos Pillifs”, het Institut Redouté Peiffer, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de gemeente Vorst, maar ook door alle burgers die zich inzetten voor de openbare ruimten om de straten mooi te maken en de natuur te verwelkomen.
 

Een gemeentelijke kwekerij om onze straten te vergroenen

Sinds maart is onze gemeentelijke kweektuin weer begonnen met de productie van wilde en inheemse planten voor openbare plaatsen in Vorst.

Zoals je ziet in deze reportage is de kweektuin er voor jullie!

Wil je meer groen in een boomspiegel, in je trottoir via een "stoeptuintje" (zie foto hieronder) of tegen je gevel, wij verwelkomen u op de kwekerij elke woensdag van 10u tot 16u of op afspraak via jcharlier@forest.brussels; lsollanders@forest.brussels  of 02 348 1739 - 02 348 17 35


Let op: voor interventies in de openbare ruimte is een toestemming nodig: gemeentelijk reglement vergroening.


Wens je begeleiding bij een collectief vergroeningsproject in je straat of wijk?

Neem dan contact op met onze groenbemiddelaar: aline@haricots.org

Enkel voor groepsinitiatieven in de openbare ruimte!

Adres:  Bemptpark, achter de boerderij van Le Cairn. Ingang via Neerstalsesteenweg 323 - 1190 Vorst
 

Afdrukken