Dierenwelzijn

 
Cel Dierenwelzijn

Adres: Brusselsesteenweg 112 - 1190 Vorst
Tel: 02 348 17 45
E-mail: MBX-USER-BEA@forest.brussels

Schepen van Dierenwelzijn: Esmeralda Van den Bosch

Politiezone: 02 559 80 63 – zpz.midi.zuid.bea-dwz@police.belgium.eu


 
  • U wilt een dier houden

Wees bereid ervoor te zorgen door het voedsel, verzorging en huisvesting te bieden in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische behoeften, zijn gezondheidstoestand, zijn ontwikkeling en zijn domesticatie.

 

  • Welk dier kan ik houden?

Er is een lijst van alle dieren die zonder problemen kunnen worden gehouden.

Wilt u een dier houden dat niet op deze lijst staat?
Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u de lijst met dieren waarvoor een vergunning of een erkenning vereist is

Na onderzoek van uw aanvraag ligt de uiteindelijke beslissing bij de minister van Dierenwelzijn.

Sinds 1 juni 2021 is er ook een lijst met 422 soorten reptielen die in Brussel kunnen worden gehouden.

  • Vaccinatie

Inlichtingen betreffende de vaccinatie van huisdieren

 
  • Verbod op het voederen van dieren:

Het is ten strengste verboden wilde dieren te voederen in openbare ruimten en op openbare plaatsen (art. 35 van het Algemeen Politiereglement). Dit verstoort het ecologisch evenwicht en doet de populaties toenemen.  Menselijk voedsel is niet geschikt en de restjes trekken ratten aan.   

                              
Voor zwerfkatten kan de gemeente u een vergunning toekennen om ze te voederen.

Duiven voederen is ten strengste verboden! (zie het Algemeen Politiereglement - artikel 35)
Een referentiepersoon is verantwoordelijk voor de bewustmaking van de duivenproblematiek. U kan deze bereiken op 0800 95 333.

 
  • U heeft een zwerfdier, een achtergelaten, gewond of dood dier gevonden?

Als u een dood dier vindt, raak het dan niet aan! Neem contact op met de dienst Dierenwelzijn van de gemeente. Het dier zal door ons worden opgehaald, indien mogelijk worden geïdentificeerd en aan een erkende instantie worden overgedragen voor vernietiging.
Neem in het weekend of ‘s avonds contact op met de politie.

Als u een zwerfdier of verloren gelopen dier vindt en u het dier kan benaderen, kan u het naar een asiel zoals het Blauwe Kruis brengen.
Cel Dieren, Politiezone Zuid
02 559 80 63
zpz.midi-zuid.bea-dwz@police.belgium.eu
Asiel Blauwe Kruis:
Zijdeweverijstraat 170 – 02 376 32 62 vorst@blauwe-kruis.be
Gesloten op maandag en zondag
Open op dinsdag en donderdag van 13u30 tot 17u30
Woensdag en vrijdag van 10u tot 13u en van 13u30 tot 17u30

U heeft een gewonde vogel gevonden

Als u een vogel (papegaai, parkiet of andere) vindt, neem dan contact op met het “Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van Vogels” op
02 521 28 50 - Veeweydestraat 43 – 1070 Anderlecht protection.oiseaux@birdprotection.be


U bent getuige van dierenmishandeling of een vergiftiging

Als u getuige bent van dierenmishandeling of u een vergiftiging vermoedt, neem dan contact op met de lokale politie: 02 559 80 63 - zpz.midi-zuid.bea-dwz@police.belgium.eu of via e-mail op 0800@vorst.brussels of MBX-USER-BEA@forest.brussels.

U kan ook het klachtenformulier op de website van Leefmilieu Brussel gebruiken.

Vuurwerk is verboden
Volgens artikel 43 van het Algemeen Politiereglement is het verboden vuurwerk of alles wat daarmee verband houdt (voetzoekers, ...) te gebruiken. Vuurwerk vormt een reëel gevaar en een bron van stress voor huisdieren of andere dieren en vogels.

Dieren houden als huurder
De Belgische wetgeving inzake huurovereenkomsten bevat geen specifieke regels met betrekking tot het houden van dieren.
De huurder en de verhuurder zijn vrij om hun eigen overeenkomst te sluiten.
Een verbod door de verhuurder moet gerechtvaardigd zijn.
Dialoog blijft de meest doeltreffende oplossing.

Achtergelaten dieren

Naarmate de zomervakantie nadert, worden steeds meer huisdieren achtergelaten. Dat stellen de dierenasielen elk jaar weer vast.
 
Vertrouw je huisdier toe aan een vriend of laat iemand bij jou thuis komen om je huisdier te voederen (en uit te laten).
 
Er zijn ook pensions:
Hotel Hailie: 02 259 72 23 
Pelgrims: 02 466 54 87
Chatraton: 02 647 24 75
Het Blauwe Kruis: 02 376 32 62
 
Of ‘petsitters’ die voor je huisdieren kunnen zorgen, o.a. via Holidog.com en RingTwice.be.
 
 
  • De Stichting Prins Laurent

 

fplDe Stichting Prins Laurent heeft verschillende dierendispensaria in België, waaronder één in Brussel. Ze helpt jaarlijks 12.000 huisdieren en hun baasjes. Om uw huisdier te laten verzorgen, moet aan bepaalde toelatingsvoorwaarden worden voldaan en dienen documenten te worden verstrekt. Win inlichtingen in!

 

Contactgegevens:

Tel: 02 511 66 46
Adres: Vossenplein 72-73 - 1000 Brussel
E-mail: disp-bru@sfprlaurent.be
Open van 10 tot 12 uur, enkel op afspraak.
Website: www.sfprlaurent.be

 

Afdrukken