Opzoekingen van archiefstukken

 

Als gevolg van de gezondheidscrisis is de dienstverlening inzake de opzoeking en reproductie van archiefstukken verstoord.

Archiefstukken bestellen kan door een bestelling op Irisbox


Opzoeking en/of reproductie van documenten, reglementen of uittreksels van plannen beoogd door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) of door de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV).


Opzoeking van archiefstukken

De archieven betreffende een stedenbouwkundige vergunning of attest kunnen worden geraadpleegd:

  • Hetzij door de eigenaars, op voorlegging van een kopie van een eigendomstitel en identiteitskaart,
  • Hetzij door derden, op voorlegging van ofwel een machtiging van de eigenaar (medeondertekende kopie van de identiteitskaart en van een eigendomstitel), ofwel een verkoopovereenkomst of een ondertekende koopoptie.


De Gemeente Vorst beschikt over zeer volledige archieven maar het is mogelijk dat sommige stukken ontbreken.

Het is aan de eigenaar om vooraf zijn eigen archiefstukken na te kijken.


Tarief opzoeking

Vast bedrag voor het opzoeken van het (de) dossier(s) betreffende een goed voor raadpleging ter plaatse of met het oog op de reproductie van documenten:
€ 15,00/adres

Rekening houdend met de gezondheidscrisis worden de plannen uitsluitend digitaal verstrekt.

Tarief reproductie

A4-formaat: 1,00 €/stuk
A3-formaat: 3,00 €/stuk
A2-formaat: 15,00 €/stuk

Digitaal afschrift

Administratieve documenten: 2,00 €/document
Grafische documenten: 2,00 €/stuk

Duplicaten van verkavelings-, stedenbouwkundige en milieuvergunning of -attest (tekst) 5€

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Jeugdpermanentie 06-07-2022 14:00 - 18:00 — abdij van Vorst - recht over zomerbar Buvette ABY
Permanenties “Wiels in de bloemetjes” in de Drukkerijtuin: 06-07-2022 16:00 - 18:00 — Drukkerij - Drukkerijstraat 5
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Aankomende agenda-items...