De gemeentelijke begroting 2019

In zijn zitting van 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Vorst de begroting 2019 goedgekeurd.
Afdrukken