Jeugddienst

Nieuw adres: Brusselsesteenweg 43 - 1190 Brussel

Tel. 02 334 72 49
jeugdinfo@vorst.brussels
Instagram-account: infojeunesse

De jeugddienst is een schakel tussen het gemeentebestuur, de actoren van de jeugdsector (vzw’s, jeugdbewegingen, scholen, ...) en de jongeren uit Vorst.

 

Zijn opdrachten zijn de volgende:

  • Het informeren, oriënteren en begeleiden van jongeren in alles wat hen bezighoudt, permanenties en openingsuren vind je hier: www.espaceinfojeunesse.be/nl/

Contacteer ons op 0498 94 17 32 of op jeugdinfo@vorst.brussels

  • Het organiseren van educatieve en socioculturele activiteiten: ‘Place aux Enfants’, intergenerationele filmclubs, stage mediageletterdheid, ...
  • Het ondersteunen van de projecten en initiatieven gedragen door de jongeren of door de beroepsmensen van de jeugdsector in Vorst.
  • Het bevorderen en aanmoedigen van samenwerking tussen de actoren van de jeugdsector in Vorst.

 

 

Afdrukken