Pollutiepiek

 

Onze luchtkwaliteit gaat erop achteruit. Daarin is het vervoer een van de grootste boosdoeners. Gedurende een pollutieperiode of -piek is de concentratie aan een of meer verontreinigende stoffen in de omgevingslucht bijzonder hoog. De weersomstandigheden kunnen de verspreiding van verontreinigende stoffen in de hand werken of ze daarentegen plaatselijk geconcentreerd houden. Pollutiepieken komen voornamelijk in de winter voor.

Wat is een pollutiepiek?

Een pollutiepiek is het resultaat van de opeenhoping van verontreinigende stoffen afkomstig van de uitlaatgassen van wagens en van de uitstoot veroorzaakt door de verwarming van gebouwen.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Dit soort pieken leidt vooral tot ademhalingsproblemen. De eerste slachtoffers zijn kinderen, ouderen en mensen met een longziekte. Deze kwetsbare groepen kunnen last hebben van zware vermoeidheid en ademhalingsproblemen of zelfs een astma-aanval krijgen.

Welke noodmaatregelen treft het Hoofdstedelijk Gewest?

De stijging van de concentraties aan verontreinigende stoffen in de lucht (fijnstof en stikstofdioxide) noopt soms tot noodmaatregelen om de uitstoot van deze stoffen in te perken. Dit jaar werd het noodplan aangepast om beter rekening te houden met deze fenomenen en de burgers beter te informeren.

 

Waaruit bestaat dit nieuwe noodplan concreet?

4 drempels, en nieuwe maatregelen:

Drempel 0

Drempel 0 of de “informatie- en bewustmakingsdrempel“ heeft als doel de bevolking te waarschuwen voor de verslechtering van de luchtkwaliteit. De burgers worden dus aangemoedigd om een ander gedrag aan te nemen om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen. Bijvoorbeeld door een ander vervoersmiddel dan de auto te nemen en/of minder te verwarmen.

Wat concreet doen?

 
Drempel 0+

Informatie- en interventiedrempel: indien drempel 0 twee opeenvolgende dagen of langer aanhoudt. In dit geval worden maatregelen die het gebruik van voertuigen beperken en de alternatieven aanmoedigen ingevoerd: de snelheid wordt beperkt en de politie drijft de controles op, de MIVB en Villo zijn de hele dag gratis en verwarming met hout wordt verboden (voor zover het niet het enige verwarmingsmiddel van de woning is).

Wat concreet doen?

 
Interventiedrempel 1

Indien de verontreinigingsniveaus hoger liggen. In dat geval worden dezelfde maatregelen als die voor drempel 0+ ingesteld, aangevuld door een begrenzing van de verwarming tot 20° (met uitzondering van privatieve woningen, ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en zwembaden).

Wat concreet doen?

 

Interventiedrempel 2

De voornaamste maatregel van de laatste drempel, ten slotte, zal een circulatieverbod zijn op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat concreet doen?
 

 

Deze verschillende maatregelen zullen dus worden genomen op basis van de concentraties aan verontreinigende stoffen in de lucht. Indien de drempels bereikt worden, zal Leefmilieu Brussel het gemeentebestuur van Vorst hier op de hoogte van brengen. Het gemeentebestuur heeft dan als taak de inwoners van Vorst en de personeelsleden van de gemeente te informeren.

 

Zich informeren en zich voorbereiden

Om op de hoogte te worden gebracht wanneer er een pollutiepiekalarm afgaat, kunt u de volgende gratis applicatie downloaden: ‘BRUSSELS AIR’ Ze geeft live de luchtkwaliteit mee en zal een bericht sturen in het geval van pollutiepiekalarm.  

 
Wenst u meer inlichtingen?

Ga naar de pagina ‘Luchtkwaliteit’ van Leefmilieu Brussel.

https://luchtkwaliteit.brussels/content/krijg-een-waarschuwingmet-de-app-brussels-air

Met de nuttige en praktische informatie op de website van Leefmilieu Brussel kunt u zich concreet op een naderende pollutiepiek voorbereiden.

Afdrukken