Zich met de auto verplaatsen

 

Carsharing: een auto wanneer je hem nodig hebt

Carsharing stelt voertuigen voor korte duur ter beschikking van de inwoners van Vorst. Dit beantwoordt aan mobiliteitsbehoeften zonder over te gaan tot de aankoop van een wagen, in het bijzonder indien u minder dan 10.000 km per jaar aflegt met de wagen.

Sinds 1 juli 2017 telt de gemeente Vorst 23 plaatsen voor autodelen. Wetende dat een gedeelde wagen 12 persoonlijke wagens vervangt, biedt dit systeem een mooie gelegenheid om onze propvolle wegen vrij te maken!

 
Firma’s voor autodelen:

Voor meer informatie betreffende het gebruik van deze voertuigen (abonnementsvoorwaarden, reservatiesysteem, enz.), kunt u de websites van elke firma raadplegen: www.cambio.be.

En indien ik mijn wagen zou delen?

Het autodelen tussen particulieren bestaat erin een auto te delen met meerdere personen. Elkeen gebruikt de auto alleen wanneer hij deze echt nodig heeft. Wanneer men de auto niet nodig heeft, staat hij ter beschikking van de andere leden van de groep.

Cozycar heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om autodelen te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat de groepen op lange termijn goed werken: standaardcontracten, een online reservatiekalender, een verzekering-op-maat, infosessies en promotiemateriaal. Dit kan u helpen in uw eigen wijk een autodeelgroep op te richten.

Voor meer inlichtingen: www.cozycar.be

Waar vind ik de carsharingsstations in Vorst?

 

Google map

Elektrische voertuigen

Voor wie niet zonder auto kan maar de luchtvervuiling wil beperken en wil bijdragen tot een verbetering van de levenskwaliteit, vormen elektrische wagens een interessant alternatief.

Waar kan ik mijn elektrische wagen opladen?

De gemeente werkt samen met Mobiel Brussel aan de ontwikkeling van oplaadstations voor elektrische voertuigen.
De eerste drie laadstations werden inmiddels geïnstalleerd:

  • Van Volxemlaan 306
  • Wielemans Ceuppenslaan 39
  • Generaal Dumonceaulaan 56


Een probleem? Neem contact op met de dienst voor het beheer van de klachten over laadstations: 0800 18 89 8.

De plaatsen zijn afgebakend met groene en witte markeringen en elektrische auto's kunnen maximaal 6 uur opladen, waardoor ze een bereik van meer dan 300 km hebben.
Dergelijke laadpalen worden in het hele Brusselse Gewest geïnstalleerd en zullen compatibel zijn met alle soorten elektrische auto's. Het beheer van deze oplaadstations werd toevertrouwd aan de operator PitPoint.

Hebt u een elektrisch voertuig en wil u een oplaadstation bij u in de buurt aanvragen?

Dat is mogelijk op het platform www.charge.brussels.

Daarnaast zijn er in verschillende openbare en private parkeerterreinen ook oplaadpunten.
Om de laadpalen in de buurt van uw huis of uw bestemming te vinden:
https://data.mobility.brussels/mobigis/nl/?layers=charging_stations%3B

Mag ik mijn wagen voor mijn woning opladen?

Om te vermijden dat de voetpaden versperd zouden worden, is het verboden wagens op de openbare weg op te laden.
Eigenaars van elektrische wagens wordt aangeraden een van de palen in de buurt te gebruiken of een garage of een plaats op een parkeerterrein met oplaadpalen te huren.

 

Parkeren

 
Reglementering

Het reglement betreffende het betalende parkeren vindt u hier.

Beheer

Sinds 1 juni 2016 heeft de Gemeente Vorst het beheer van haar parkeerplaatsen toevertrouwd aan het Gewestelijk Parkeeragentschap parking.brussels. Sindsdien staat parking.brussels in voor het controleren van voertuigen op de openbare weg en het beheer van vrijstellingskaarten (verstrekken van inlichtingen, aanvragen voor vrijstellingskaarten, ...).

Meer info over de parkeerzones, de kaarten en abonnementen en de werkroosters van de klantendienst hier.

Privéparkeerplaatsen

Parkeerplaatsen buiten de openbare weg (in huizen of bij bedrijven) vormen een alternatief voor het parkeren op de openbare weg, aangezien ongebruikte parkeerplaatsen door buurtbewoners, werknemers of bezoekers gebruikt kunnen worden.

De volgende firma’s bieden onderbenutte of niet-benutte parkeerplaatsen buiten de openbare weg aan:

Afdrukken