De Gemeenteraad - Samenstelling

De Raad fungeert als Parlement (wetgevend orgaan) van de gemeente en wordt minstens 10 keer per jaar door het College bijeengeroepen. De omvang van de Raad hangt af van het aantal inwoners. In Vorst telt de Gemeenteraad 37 leden (dat aantal geldt voor gemeenten met 50 000 tot 59 999 inwoners). De Raad heeft de wettelijke macht om over alles te beraadslagen wat van gemeentelijk belang is.
De gemeenteraadsleden worden rechtstreeks verkozen door alle kiezers in de gemeente voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf 1 december volgend op de datum van hun verkiezing.


Op 15 december 2020 heeft de Gemeenteraad een Deontologische code aangenomen.

Door dit charter te ondertekenen, verbinden de mandatarissen van Vorst zich ertoe de specifieke ethische regels na te leven, zowel in de strikte uitoefening van hun manda(a)t(en) als in alle betrekkingen met de andere mandatarissen, hun collega’s, de ambtenaren en alle andere betrokkenen.

Zodoende erkennen ze dat hun integriteit en hun voorbeeldfunctie essentieel zijn, zowel voor de uitoefening van hun manda(a)t(en) als om het vertrouwen van de inwoners van Vorst in het plaatselijke democratische systeem te behouden en te versterken.


Sinds 8 februari 2022 wordt het voorzitterschap van de Gemeenteraad bekleed door mevrouw Fatima ABBACH (PS - Vooruit)

 

De partijen die de Meerderheid vormen:

  • Ecolo-Groen

m el hamidine
Mariam EL HAMIDINE
Burgemeester
Pastoorstraat 2
1190 Brussel
melhamidine@forest.brussels

Tel : 02 370 22 00

a mugabo
 
Alain MUGABO 
3de Schepen
Pastoorstraat 2
1190 Brussel
amugabo@forest.brussels
Tel: 02 370 22 05
m de ridder
 
Maud DE RIDDER
5de Schepen
Pastoorstraat 2
1190 Brussel
mderidder@forest.brussels
Tél: 02 370 22 02
e van den bosch
Esmeralda VAN DEN BOSCH
8ste Schepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
evandenbosch@vorst.brussels 
Tel: 02 370 22 07

a angeli
Alitia ANGELI
9de Schepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel 
aangeli@forest.brussels 
Tel: 02 370 22 08

m plovie
Magali PLOVIE
Fractieleider Ecolo-Groen

Haveskerckelaan
1190 Brussel
mplovie@forest.brussels

Séverine DE LAVELEYE

Vroegegroentenstraat 50
1190 Brussel
sdelaveleye@forest.brussels

e huytebroeck
Evelyne HUYTEBROECK
Van Volxemlaan, 171
1190 Brussel
ehuytebroeck@forest.brussels

Nicolas LONFILS
Toots Thielemansstraat 42
1190 Brussel
nlonfils@forest.brussels
c Vanslambrouck
Kris VANSLAMBROUCK

Belgradostraat 9
1190 Brussel
kvanslambrouck@vorst.brussels

David LECLERCQ

Jules Franquistraat 26
1190 Brussel
dleclercq@vorst.brussels

 

 

  • PS-Vooruit

c spapens

Charles SPAPENS
1steSchepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
cspapens@forest.brussels
Tel: 02 370 22 06

a ouartassi

Ahmed OUARTASSI
3deSchepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
aouartassi@forest.brussels
Tél: 02 370 22 09

f pere

Françoise PERE
5deSchepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
fpere@forest.brussels
Tel: 02 370 22 04

s tahri

Saïd TAHRI
7de Schepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
stahri@forest.brussels
Tel: 02 370 22 01

f el omari

Fatima EL OMARI
8de Schepen
Pastoorstraat 2
1190 Brussel
felomari@forest.brussels
Tel: 02 370 22 03

n el yousfi

Nadia EL YOUSFI
Fractieleider PS

Globelaan, 55 bus 17
1190 Brussel
nelyousfi@forest.brussels

mj ghyssels

Marc-Jean GHYSSELS
Kersbeek 206
1190 Brussel
mjghyssels@forest.brussels

stokkink

Denis STOKKINK

Zevenbunderslaan
1190 Brussel
dstokkink@forest.brussels

c dupont

Caroline DUPONT

Katangastraat 8
1190 Brussel
cdupont@forest.brussels

f abbach

Fatima ABBACH
Voorzitter van de Gemeenteraad
Luttrebruglaan 91
1190 Brussel
fabbach@vorst.brussels


 

 

 

De partijen van de Oppositie:

  • MR-VLD

 

c pierre-de permentier

Cédric PIERRE-
DE PERMENTIER
Fractieleider MR-VLD

Ulysselaan 34
1190 Brussel
cedric.depermentier@proximus.be

i maduda

Isabelle MADUDA

Minervelaan 44
1190 Brussel
imaduda@forest.brussels
 

c borcy

Christophe BORCY

Cervanteslaan 6 bus 2
1190 Brussel
cborcy@forest.brussels
 

v michaud

Valérie MICHAUX

Stuart Merrillaan 62
1190 Brussel
vmichaux@forest.brussels

Christiane Defays
Louis Lumièrelaan, 3
1190 Brussel
cdefays@forest.brussels

Mostefa BENTAHA

Sint-Denijsplein 50
1190 Brussel
mbentaha@vorst.brussels

 

  • DéFI

m loewenstein

Marc LOEWENSTEIN
Fractieleider DéFI

Haveskerckelaan 131
1190 Brussel
mloewenstein@forest.brussels
Tel. 02 549 66 33

d golberg

Dominique GOLDBERG

Pénélopelaan 33
1190 Brussel
dgoldberg@forest.brussels
Tel: 02 345 65 68

x jans

Xavier JANS

Télémaquelaan 33
1190 Brussel
xjans@forest.brussels
 

m van vlasselaer

Michael VAN VLASSELAER

Timmermansstraat 77
1190 Brussel
mvanvlasselaer@forest.brussels

   

 

  • PTB*PVDA

stephanie koplowicz

Stéphanie KOPLOWICZ
Fractieleider PTB*PVDA

Brusselsesteenweg 305/3
1190 Brussel
skoplowicz@vorst.brussels

simon de beer

Simon DE BEER

Glasblazerijlaan 29
1190 Brussel
sdebeer@forest.brussels

DAGRIN Francis

Francis DAGRIN
Van Volxemlaan 211/0001
1190 Bruxelles
fdagrin@forest.brussels


 

 

  • Les Engagés

l hacken

Laurent HACKEN
Fractieleider CDH

Général Dumonceaulaan, 71
1190 Brussel
lhacken@forest.brussels
Tel: 0473 31 86 78

s ahrouch

Samir AHROUCH

Globelaan, 78 bus 28
1190 Brussel
sahrouch@forest.brussels
Tél : 0477 26 72 41

 

  • Onafhankelijk

mustapha al masude

Mustapha AL MASUDA
Guillaume Van Haelenlaan 139
1190 Brussel
malmasude@forest.brussels


 

 

Afdrukken