Afsluiting van het Wijkcontract Sint-Antonius (WCSA)!

 


In 2008 hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Vorst beslist een nieuwe impuls te geven aan de Sint-Antoniuswijk d.m.v. het lanceren van een wijkcontract. Dit zou niet het licht hebben kunnen zien zonder de financiële steun van het Gewest en Beliris. In totaal konden niet minder dan 33 projecten worden gefinancieerd.

Deze gefragiliseerde perimeter wordt geconfronteerd met belangrijke uitdagingen, zowel op urbanistisch en sociaal als op demografisch niveau.  Het Wijkcontract Sint-Antonius was dus een echte uitdaging voor de toekomst van de inwoners, gebruikers, handelaars, lokale actoren en het overige publiek van de wijk.

In 2008 hebben de bureaus MSA en ATANOR het programma van het WCSA opgesteld, waarbij ze zich hebben gebaseerd op een complete diagnose van de wijk teneinde de behoeften inzake wijkvoorzieningen, openbare woningen, openbare ruimte, buitenschoolse opvang, vorming, netheid, cultuur, sociale cohesie,… vast te stellen.

Van januari 2009 t.e.m. december 2012:

  • werden 22 sociaal-economische projecten, die werden gedragen door de lokale actoren en bepaalde gemeentediensten, ontwikkeld dankzij de financiële steun van het wijkcontract. Hun doelstellingen en bereikte resultaten werden voorgesteld in de slotbrochure die eind 2012 werd uitgegeven (zie de rubriek ‘publicaties)
  • heeft een team die zich focuste op de voltooiing van het programma alle voorbereidende stappen ondernomen die nodig waren voor de realisatie  van de architectuurprojecten en de projecten i.v.m. de openbare ruimte, d.w.z.: planning, begroting, haalbaarheidsstudie, beheer van de verschillende overheidsopdrachten (landmeter, ontwerpopdracht, opdracht werken,…), aankoop, concipiëring, uitvoeringsdossier, informatie en communicatie met het publiek, stappen tot burgerparticipatie, administratieve opvolging, verantwoording bij de subsidiërende overheden, enz…


In de jaren 2013 en 2014 vonden in de wijk veel werken plaats, die de laatste fase vormden van het WCSA.

Dit is dus de gelegenheid om de balans op te maken van het werk dat de afgelopen zeven jaar werd verricht om de levenskwaliteit van de bewoners en gebruikers van deze wijk te verbeteren. Ontdek alle verwezenlijkingen in de desbetreffende rubriek!

Afdrukken