Pedagogische tool

In het kader van de projectoproep "Bevordering van burgerschap en interculturaliteit" die uitgeschreven werd door de Federatie Wallonië-Brussel, waarvan één van de assen betrekking heeft op de media-educatie van jongeren, hebben de jeugddienst, cultuurcentrum BRASS en de Franstalige bibliotheek Biblif een reeks van 4 media-educatiespellen uitgewerkt, "Decode” genaamd.

'Décode'

De reeks is bestemd voor jongeren van 10 tot 18 jaar die in Vorst naar school gaan of er lid zijn van een vereniging, en is gratis te verkrijgen op aanvraag.

Decode bestaat uit vier spellen die helpen om te analyseren wat er op het Internet gebeurt.

Het voornaamste doel is te leren hoe je informatie met een kritische geest kan benaderen. Het doel is niet te ‘overtuigen’, te zeggen wat ‘goed’ of ‘fout’ is of een moralistische houding aan te nemen.

Deze kaartspellen functioneren als rollenspellen en zijn zo ontworpen dat ze zeer eenvoudig te gebruiken zijn in een atelier of klaslokaal met weinig materiaal.

Ze vormen een geheel, maar kunnen ook apart gebruikt worden. De doelstellingen per spel:

  • 'Tribunal du vrai' : doel is te observeren hoe een boodschap bewerkstelligd kan worden door middel van beeld- en geluidsbewerkingstechnieken.
  • 'Témoins' : doel is het mechanisme van informatievervorming te observeren.
  • 'Comploteurs' : doel is het mechanisme achter de creatie van complotten te benaderen.
  • 'Titres à clic' : doel is na te denken over de inhoud en de toon van een titel van een artikel.


Het spel bestaat alleen in het Frans.

Download de 4 spellen "Décode" (pdf)

 

Afdrukken