De Maas Neerstalle

Neerstalle: een nieuw verkeersplan om de wijk autoluw te maken

De wijk Neerstalle is een van de wijken waar de studiefase, die in verschillende stappen verloopt, dit jaar gestart is.
Bij elke stap van het proces om Neerstalle om te vormen tot een autoluwe wijk, wordt burgerparticipatie georganiseerd en aangemoedigd.
 
Het basisidee is dat de verbetering van de wijk ook samen met de bewoners en gebruikers moet gebeuren, waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met hun ervaringen en het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de beoogde doelstellingen, de technische beperkingen en de wensen van elke burger of groep burgers.
 
Daartoe worden verschillende informatie-, ontmoetings- en gespreksmomenten georganiseerd.
 
 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Jeugdpermanentie 06-07-2022 14:00 - 18:00 — abdij van Vorst - recht over zomerbar Buvette ABY
Permanenties “Wiels in de bloemetjes” in de Drukkerijtuin: 06-07-2022 16:00 - 18:00 — Drukkerij - Drukkerijstraat 5
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Aankomende agenda-items...