Inschrijving Europese onderdanen

Eerste inschrijving in België - niet-Belg (verblijf van meer dan 3 maanden) - Inschrijving in de gemeente Nuttige informatie voor de Europese onderdanen

 

U dient in het bezit te zijn van de volgende documenten:

  • kleurenkopie van de nationale kaart en indien paspoort: kleurenkopies van alle pagina's van de paspoort.
  • Huurcontract of eigendomsbewijs en/of toestemming van de persoon die u onderdak verleent vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs indien het huurcontract niet op uw naam staat (+1 fotokopie)
  • 3 recente pasfoto’s conform de ICAO-normen.

Deze documenten stellen u in staat een verblijfsaanvraag in te dienen en een rijksregisternummer te bekomen.

Gelieve evenwel op te merken dat er afhankelijk van uw statuut (werknemer, student, echtgenoot, … ) andere documenten moeten worden voorgelegd binnen een termijn van drie maanden vanaf de aanvraag op straffe van weigering van verblijf indien ze niet worden voorgelegd.

Op het ogenblik van de indiening van het dossier wijzen onze medewerkers duidelijk op de verschillende documenten die moeten worden bezorgd.

Indien u vooraf inlichtingen wenst te nemen, nodigen wij u uit om de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen of ons rechtstreeks uw vragen per e-mail te versturen en ons daarbij zoveel mogelijk details te geven: vreemdelingendienst@vorst.brussels.

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Jeugdpermanentie 06-07-2022 14:00 - 18:00 — abdij van Vorst - recht over zomerbar Buvette ABY
Permanenties “Wiels in de bloemetjes” in de Drukkerijtuin: 06-07-2022 16:00 - 18:00 — Drukkerij - Drukkerijstraat 5
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Aankomende agenda-items...