Burgerlijk huwelijk

Dienst bugerlijke stand

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

E-mailadres: burgstand@vorst.brussels
Tel.: 02 370 22 52


 

Hoe kan u een afspraak maken?

Via het platform Irisbox


Op de dag van uw afspraak, dient u zich minstens 5 minuten voor het tijdstip van uw afspraak aan te melden bij het onthaal van het gebouw, met de bevestiging van uw gemaakte afspraak (in afgedrukte versie of op uw smartphone).
Een gemeentelijk personeelslid zal u aangeven naar welk loket u zich mag begeven.
Bij laattijdige aankomst verliest u uw beurt en moet u opnieuw een andere afspraak maken.

Indien u verhinderd bent, gelieve te telefoneren naar de dienst Burgerlijke Stand om uw afspraak te annuleren.

Stap 1: inlichtingen betreffende de huwelijksprocedure

U dient zich samen met uw partner te melden bij de dienst Burgerlijke Stand gelegen Schaatsstraat 30, met uw identiteitsbewijzen. U ontvangt de nodige informatie evenals de lijst van documenten die aan de gemeente moeten worden bezorgd met het oog op de opmaak van de akte van huwelijksaangifte.
 

Welke documenten heb ik nodig voor de opmaak van de akte van huwelijksaangifte?

Deze lijst is opgenomen in artikel 164/2 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk:

  • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte (behalve indien de akte in België werd opgemaakt of in België werd overgeschreven);
  • Een identiteitsbewijs;
  • Een bewijs van de actuele verblijfplaats;
  • Een bewijs van nationaliteit;

•    Een bewijs van ongehuwde staat of van ontbinding of nietigverklaring van het vorige huwelijk;

  • Voor de personen met buitenlandse nationaliteit, een wetscertificaat over huwelijken uitgereikt door de nationale overheid;
  • Een kopie van de identiteitskaart van de eventuele getuigen.


Deze lijst is niet exhaustief. Ze varieert afhankelijk van de bijzondere situatie van de personen.

De documenten die afkomstig zijn uit het buitenland moeten, in voorkomend geval, gelegaliseerd (zie dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken) en vertaald worden door een beëdigd vertaler.

Stap 2: indiening van het dossier en aangifte van huwelijk

De twee toekomstige echtgenoten (of één van hen in het bezit van een gelegaliseerde volmacht) melden zich met het geheel van de documenten bij de dienst Burgerlijke Stand in de Schaatsstraat, 30 om de akte van huwelijksaangifte op te maken en de datum van de plechtigheid vast te leggen.

Stap 3: huwelijksviering

Huwelijksvieringen vinden plaats in de erehal van het Gemeentehuis (Brusselsesteenweg 59 te 1190 Brussel). De vieringen vinden plaats in aanwezigheid van de twee echtgenoten, van eventuele getuigen (van 0 tot 4, naar keuze) en, in voorkomend geval, van een beëdigd vertaler.

Het aantal zitplaatsen is 50 (zonder mondmasker). Er zou geen limiet zijn voor staande personen, die een mondmasker moeten dragen. Er is geen controle op het CST.

Voor meer inlichtingen betreffende het tarief van de huwelijksvieringen


Gedwongen huwelijk

In deze brochure worden uitsluitend woorden gebruikt die verwijzen naar meisjes, omdat de brochure in de eerste plaats is opgesteld voor jonge meisjes, de voornaamste slachtoffers van gedwongen huwelijken. Dat neemt echter niet weg dat ook jongens en mensen die zich met een ander gender identificeren ook het slachtoffer kunnen worden van dergelijke praktijken. Ook voor hen zit deze brochure boordevol nuttige informatie.

Afdrukken