Belasting op de nachtwinkels

Op vraag van Mijnheer Laurent Hacken, cdH gemeenteraadslid

 

Zoals elk jaar heeft onze gemeenteraad onlangs de verschillende belastingen aangenomen die wegen op de Vorstse burgers alsook op de bedrijven die in onze gemeente hun zetel hebben.
Hieronder bevindt zich de belasting op nachtwinkels; deze belasting werd op één jaar tijd met 40% verhoogd. U zult deze keuze rechtvaardigen door te wijzen op de financiële situatie van de gemeente.
Maar de bijkomende opbrengst van deze belastingverhoging zal slechts 8.000 € per jaar bedragen.
Onze gemeente telt immers slechts 8 nachtwinkels, en de belasting is gestegen van 2.500 € naar 3.500 €. Een meer dan onbeduidende verhoging van de opbrengsten dus voor onze gemeente, maar een meer dan aanzienlijke verhoging van de belasting voor deze 8 winkeliers ! Des te meer daar men wel moet erkennen dat ze zich bevinden op plaatsen die ’s nachts niet al te druk worden bezocht, gezien de beperkte nachtelijke activiteit van onze gemeente, en dus niet genieten – denk ik – van een
fenomenale omzet.

Ik zou deze verhoging echter nog kunnen begrijpen indien we te maken hadden met een overmatige stijging van het aantal nachtwinkels in onze gemeente; in dat geval zou deze belasting een enigszins ontmoedigend element zijn, dat de wensen van sommigen zou kunnen temperen. Maar nogmaals: 8 nachtwinkels in onze gemeente lijkt me echt geen buitensporig aantal te zijn – wel integendeel.

Ik kan dus niet anders dan de oproep, die deze 8 winkeliers onlangs tot u hebben gericht, door te geven en hun verzoek te steunen om het bedrag van de belasting te herzien en dit terug te brengen tot het voorgaande tarief. Ter informatie: bij onze buren bedraagt deze belasting 1.500 € in Sint-Gillis, en 2.000 € in Ukkel, terwijl de nachtwinkels in Brussel helemaal niet belast worden. Wat is dus het standpunt van het College over dit legitieme verzoek? Overigens, heeft u – aangezien het gaat om een verhoging van de economische fiscaliteit van de gemeente – voor deze verhoging de toelating van de toezichthoudende overheid gekregen?

Ik dank u voor uw antwoorden,
Laurent Hacken - Gemeenteraadslid

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

De heer burgemeester antwoordt dat hij aan de DH heeft gezegd dat men heel binnenkort die handelaars zal ontmoeten en dat men naar alle waarschijnlijkheid deze belasting gaat verlagen.
Oorspronkelijk was onze bedoeling – en dit was ook de bedoeling van de naburige gemeenten- om deze belasting te verhogen want nachtwinkels veroorzaken overlast. We zullen de resulaten van de ontmoeting aan de gemeenteraadsleden meedelen.

Afdrukken